Het evenementenbeleid moet de stad aantrekkelijker maken voor de mensen die je nodig hebt voor het draagvlak voor grootstedelijke voorzieningen. Soms rechtvaardigt