In de negentiger jaren van de vorige eeuw kwam het onderwerp van het opwarmen van de aarde op de agenda. Iedereen sprong