Als reactie op het verbod op de weigerambtenaar kwam de ChristenUnie met de terechte vraag waarom de overheid zich eigenlijk met het huwelijk bemoeit en of de wettelijke vereisten niet gewoon met een identificatie aan het loket geregeld kunnen worden. Bij de aangifte van een ander kenteken op de parkeervergunning of een zojuist geboren kind hoef ik ook niets te bevestigen in een ceremonie. Laat de inzegening een privéaangelegenheid zijn. Ik wil nog een stap verder gaan: niet het homohuwelijk is een verworvenheid van persoonlijke vrijheid en gelijkwaardigheid, maar de volledige afschaffing van het burgerlijk huwelijk.

Eigenlijk zou de hele Nederlandse wetgeving geïndividualiseerd moeten worden. Tussen de verstokte vrijgezel die niemand om zich heen veelt en de harmonieus gehuwden die lief, leed en goed een leven lang delen, zit een groot grijs gebied van variaties in vastheid. Dat knelt bij AOW, bijstand, belastingen en vele andere wetten waarbij de burgerlijke stand of de samenlevingsvorm een rol speelt. Oude mannen met jonge vrouwen, langdurig werklozen die kennis krijgen aan iemand met een baantje… Zij moeten hun leven inrichten naar de toepassing en de controleurs van de wet en dat is in strijd met de individuele vrijheid. Het getrouwde stel wordt behandeld als een rechtspersoon waarin elke bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor het geheel, maar in de praktijk gedragen huwelijkspartners zich niet als één bedrijf met één missie maar als twee individuen met eigen doelen.

Maar ja, ook mijn meest liberale vrienden willen op een gegeven moment een uitbundig huwelijk met alles er op en er aan, inclusief de romantiek van de eeuwige trouw en de wederzijdse onderwerping. Ik gun het ze, zoals ik kinderen hun Sint gun en iedereen zijn eigen enige ware profeet. Voor de instandhouding van de soort is de voortplanting al lang niet meer de belangrijkste bezigheid. Er zijn geen argumenten meer voor exclusiviteit voor het man-vrouw contract. Zolang het burgerlijk huwelijk voortbestaat, is er dus geen plaats voor een weigerambtenaar.