oudehaven 2000 100pxHet bleef bij een grondige analyse en een concept plan. Mijn conclusie was dat alleen drastische ingrepen in de omgeving van de Oudehaven konden zorgen voor een duurzame weg omhoog. De Verlengde Willemsbrug moet weg en de haven moet in elk geval optisch zijn verbinding met de Maas terugkrijgen. Omdat die drastische ingrepen de scope van het plan te boven gingen, bleef het bij een concept plan.

Een citaat uit het plan:

Met de geschetste negatieve factoren is het onwaarschijnlijk dat met een natuurlijke ontwikkeling, dus zonder gecoördineerde aanpak in een plan, de Oudehaven zich ontwikkelt tot een van de florerende hoekpunten van het Rotterdamse stelsel van verbindingen aan weerszijden van de Maas. De vraag is echter of dat met een plan wél gebeurt. Is de Oudehaven te redden? De voorlopige conclusie luidt dat op termijn de Oudehaven als uitgaansgebied alleen te redden is als vrij drastische fysieke ingrepen gepleegd worden in de directe omgeving van het gebied. Een plan dat zich uitsluitend richt op branchering en beheer betekent uitstel van executie. Uitbreiding van de opdracht naar krachtiger magneten en nieuwe verbindingen was dan ook noodzakelijk om de ondernemers, bewoners en diensten een perspectief te bieden. Met dat perspectief wordt zin gegeven aan hun inspanningen rond beheer en branchering om de periode tot een betere inbedding in de stad te overbruggen.

 

Een plan voor de Oudehaven

WOM 2000