Van de week op de A13 viel het me weer op dat vrijwel iedereen zijn dimlicht voert. Zeker als de lucht even wat grijzer wordt, gaan alle lichten aan. In de stad heeft elke automobilist zijn licht aan als het miezert, regent en zeker meer dan een uur voordat de lantarenpalen hun licht automatisch ontsteken. Dat hoeft niet, die lichten, maar het mag wel en ik word daar blij van. Hoe meer er goed gaat zonder dat de overheid zich er mee bemoeit, hoe blijer een liberaal wordt.

Voor het verkeer heb je eigenlijk maar twee regels nodig. Je mag het overige verkeer niet in gevaar brengen en je mag de doorstroming niet belemmeren. Alle andere regels zijn eigenlijk overbodig, maar omdat twijfelaars, verzekeringsmaatschappijen en asocialen niet om kunnen gaan met zoveel verantwoordelijkheid en vrijheid, hebben we het tot in detail geregeld met regeltjes, borden en haaientanden.

Mijn kinderen heb ik geleerd dat het soms veiliger is om bij rood licht over te steken. Niet de regel maar de veiligheid staat voorop. Het licht overdag was tot nu toe een vrije zaak. Niet verboden en niet verplicht. En dan blijkt dat als je mensen vrij laat, zij zich verantwoordelijk gedragen door hun licht te ontsteken als dat de veiligheid bevordert.

Doodzonde dat de Katholieke Limburgse minister Camiel Eurlings dat moet verpesten met een nieuwe wet. We moeten binnenkort automatisch als we wegrijden ons licht ontsteken op straffe van… Regelzucht. Meddle, meddle… Hij lost een probleem op dat niet bestaat. Het past in de grenzeloze behoefte van links en de Christendemocraten aan een grote overheid die zich overal mee bemoeit. Laten we alsjeblieft de zaken die mensen onderling heel goed kunnen regelen, buiten het domein van de overheid houden. En laten we de automobilisten die met z’n allen hun eigen verantwoordelijkheid nemen niet straffen met een wet die ook licht verplicht op momenten dat niemand daar om vraagt.

De ervaringen met verplicht licht komen uit de Zweedse samenleving die pas springt als de overheid ‘spring’ roept en waar bovendien een auto met licht plotseling zichtbaar wordt op slaapverwekkende wegen met eindeloos bomen links en bomen rechts.