De VVD moet alle liberale D66ers een lidmaatschap aanbieden om te voorkomen dat hun bestuurlijke ervaring en politiek vernuft verloren gaat. De vooruitstrevende vleugel van de VVD kan zo’n impuls bovendien goed gebruiken.

Tot 1990 was ik nooit lid geweest van een politieke partij. Vanaf mijn eerste botsingen in het ouderlijk huis en op school stond ik pal voor mijn eigen individuele vrijheid en mijn vrijheid van meningsuiting maar ik had nooit de neiging om me ergens bij aan te sluiten. Ik was alleen lid van de ANWB voor de reis- en kredietbrief en van de VPRO, maar alleen in perioden dat hij dreigde te verdwijnen. Vanaf het moment dat ik me in Rotterdam vestigde, heb ik mij ingezet voor de stad. Zo stond ik als liberaal zij aan zij met de communisten om het Oude Westen te behoeden voor de rigoureuze sloopplannen van de sociaaldemocraten. De CPN-ers (nu GroenLinks) dachten dat ik bij de KEN-ML (nu SP) zat en andersom, maar ik zat nergens bij. Zij werkten aan de wereldrevolutie en ik wilde gewoon niet dat m’n wijk werd afgebroken.

Ik heb als eenling over de jaren aardig wat succesjes geboekt in de strijd tegen de alleenheersende socialisten, maar meer dan een luis in die dikke pels was ik niet. Tot de PvdA rond 1990 zijn meerderheid verloor. Toen wist ik dat, als ik iets voor mijn stad wilde betekenen, ik mij moest aansluiten bij een politieke partij. Als liberaal kon je kiezen uit twee partijen, maar de buitenlandse politiek van de VVD beviel mij niet. Het werd D66. In een bliksemcarrière schopte ik het in 1995 tot voorzitter van de Centrumraad, maar ik zag dat D66 gedoemd was te verdwijnen. Bovendien begonnen de socialisten en de milieufundamentalisten binnen D66 zich teveel te roeren. Ik was voor een kleine overheid en veel eigen verantwoordelijkheid voor het vrije individu. Volgens mij is dat liberaal rechts. Maar ik was ook voor het inzetten van nieuwe technologie, slimme oplossingen en een klimaat waarin het vrije individu zich optimaal kan ontplooien, vooruitstrevend dus.

Die vooruitstrevend liberale vleugel kan wel wat versterking gebruiken. Mark Rutte is daar een exponent van. Juist op het moment dat D66 twijfelt aan zijn voortbestaan, het moment dat Lousewies van der Laan roept dat D66 een linkse partij is, en het moment dat de vooruitstrevend liberale krachten aansterken binnen de VVD, is het moment daar om alle liberale D66ers op te roepen zich aan te sluiten bij de VVD om de vooruitstrevende vleugel te versterken. Hoofdbestuur, doe een mooi aanbod: gratis volwaardig lidmaatschap tot 1 januari 2007. Het zou zonde zijn als we zoveel liberale bestuurlijke ervaring en politiek vernuft zouden verliezen in de doodstrijd van die partij.