Het college van B&W heeft besloten de Rotterdamwet te blijven inzetten om verpauperde buurten uit het slop te trekken. De wet maakt het mogelijk om mensen die minder dan zes jaar in Rotterdam wonen en afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, als nieuwkomer te weren uit een kwetsbare buurt.

In het vorige college is door een goede samenwerking van de VVD fracties van Rotterdam en de Tweede Kamer de wet er doorgekomen en we zijn dan ook warm voorstander van het toepassen van die wet. Deze is vooral goed voor de mensen die al met een uitkering in zo’n buurt wonen. De cijfers tonen gelukkig aan dat hij ook werkt: in de buurten waar de Rotterdamwet wordt toegepast neemt het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering harder af dan in wijken waar hij niet wordt toegepast. Een consequente toepassing van de wet kan armoedereservaten veranderen in actieve gebieden waar mensen werken aan hun toekomst en waar kinderen uit bijstandsgezinnen rolmodellen krijgen in de directe omgeving.

Waar moeten die mensen met een uitkering dan heen? Hebben zij niet het recht te wonen waar zij willen? Dat zijn veelgehoorde tegenwerpingen. Wie zó gehandicapt is dat hij echt niet meer kan werken, kan niet in zijn eigen onderhoud voorzien. Voor die mensen moeten we goed zorgen. Maar dat zijn er niet zo veel. De meeste mensen met een uitkering kunnen werken. Voor hen is het ontvangen van die uitkering niet vrijblijvend. Van hen mag dus ook gevraagd worden te gaan wonen in een buurt die stimuleert en kansen biedt. En dus niet in een armoedereservaat. Daarom is het goed als de gemeente zegt tegen iemand die niet in zijn eigen inkomen voorziet: u krijgt dit huis niet.

Mogen er dan alleen rijken komen wonen in die buurten? Nee, het gaat er om dat je werkt voor je geld. Je moet daar in elk geval het niveau van een bijstandsuitkering mee halen. Wie minder verdient dan het minimumloon mag je niet rijk noemen. De VVD had liever gezien dat de Rotterdamwet de mogelijkheid biedt om de ondergrens wat hoger te leggen, bij 120% van het minimumloon. Bijna alle CAO banen beginnen boven dat niveau. En dan hebben we het nog lang niet over rijken.

Het verwijt dat de Rotterdamwet slecht is voor de armen en alleen goed voor de rijken, is dus niet waar. Integendeel. De rijken kunnen met hun voeten stemmen. Als het niet lukt de probleemwijken van de stad effectief aan te pakken, vertrekken de mensen die een keuze hebben, en het zijn juist die mensen die we nodig hebben om Rotterdam er weer bovenop te helpen als grote stad.