Jeannette Baljeu heeft overtuigend van mij gewonnen bij de verkiezing van de lijsttrekker van de VVD in Rotterdam. Van tevoren hebben we afgesproken dat we het winner takes all principe hanteren. Ik heb dan ook gevraagd om als lijstduwer op de lijst geplaatst te worden bij de verkiezingen in maart 2010. Ook heb ik na de lijsttrekkerverkiezing Jeannette mijn zetel aangeboden. Van dat aanbod maakt zij nu gebruik. Op 5 november treed ik af.

Natuurlijk doe ik dat met pijn in mijn hart. Ik voel me als een vis in het water in de Rotterdamse politiek. Ik heb er veel plezier in en ik merk dat ik vanuit de raad wat kan betekenen voor mijn stad. De beslissing om plaats te maken voor Jeannette is er een die alleen ik kan nemen. Ik doe dat met overtuiging.

 

We hadden en hebben verschillende visies op het voeren van campagne voor een sterker liberale positie in de raad. Hoewel ik er van overtuigd ben dat ik loyaal de lijn van Jeannette kan volgen, is het gevaar toch aanwezig dat er spanning ontstaat in de profilering van de fractie ín de raad en het geluid van de lijsttrekker daarbuiten. Bij ons geen CDA toestanden, maar rationele beslissingen op basis van argumenten, in het belang van de partij en daarmee in het belang van Rotterdam. Ik heb er ruim twee jaar van genoten en ik ga nu weer met evenveel plezier voltijds aan de slag de met mijn eigen bureau. Daarbij pak ik de zaken weer op die ik voor Rotterdam deed en die ik in juni 2007 heb neergelegd omdat de gemeente Rotterdam daarbij betrokken was. Ik blijf me dus inzetten voor mijn stad en ik wens Jeannette met de fractie en de nieuwe lijst een succesvolle campagne toe.