Marjolijns netboekje naar ontwerp van Tord Boontje werd op 7 juli 2013 gestolen. De politie was er snel bij, tevergeefs. Of haar adres doorgegeven mocht worden aan slachtofferhulp? Nee, daar had ze geen behoefte aan. Bijzonder begrip: slachtoffer.

Om de goden gunstig te stemmen slacht je iets dierbaars, iets waardevols beroof je van zijn waarde.

De god van de joden maakte een einde aan het brengen van mensenoffers omdat dat het voortbestaan van de stam in gevaar bracht. Abraham mocht weer met zijn zoon naar huis nadat het braambos in de fik was gegaan. Vandaag wordt bij onze islamitische vrienden nog schapen de keel doorgesneden tijdens het offerfeest. De slachtoffers vallen voor de instandhouding van het systeem en de daders zijn juist de mensen die het meest te verliezen hebben bij het nemen van leven van een wezen dat niet strikt noodzakelijk was voor de voedselvoorziening. Geld over de balk

Een slachtoffer wordt gemaakt door zijn medestanders die denken zo het beste te doen voor de overleving van de stam. Iemand die wordt beroofd, wordt niet geofferd en niet geslacht. Die wordt benadeeld. Misschien beter: benadeeldenhulp.

 

Slachtoffers in Nederland zijn de benadeelden van nomadische tradities, van eer en eerwraak. Om de familie tevreden te stellen laat je je jongste zoon je eigen dochter vermoorden. Slachtoffers zijn wat mij betreft ook de meisjes die hun gevoel niet volgen omdat zij weten dat er dan wat zwaait. Er hoeft niet altijd een mes of een strafbaar feit aan te pas te komen om iemands vrijheid te slachtofferen. Maar met het jatten van een netboekje van Tord Boontje heeft dat niets te maken

Het dichtst bij het slachtofferschap in de moderne samenleving komt het verkeer. Als we de mobiliteit voor 100% veilig zouden maken, zou dat grote economische schade opleveren. Om het systeem te laten werken, worden offers gebracht. De dode, gewonde of benadeelde, staat op het conto van de dader, de automobilist, de trambestuurder, de brommerrijder… Het slachtoffer wordt gemaakt door het systeem dat bereid is de consequentie van enkele doden voor een goed lopende economie te nemen. De door de overheid gesubsidieerde organisatie Slachtofferhulp steunt de benadeelde tegenover de dader van het ongeluk en niet tegenover het systeem dat hem heeft geslachtofferd

Oorlogen eisen slachtoffers. Zij zijn geofferd door hun aanvoerder, hun landheer of koning. Ze zijn vermoord door de vijand, maar geslachtofferd door hun ouders, door de overheid. Die worden niet vervolgd, terecht

De Ramadan begint vanavond. Daarna vloeit het bloed van het offerfeest. Heb ik geen probleem mee: een zebra die gepakt wordt door een leeuw lijdt meer. Maar mensen die nadeel ondervinden van een misdrijf zijn geen slachtoffers