De stichting Sportsupport doet goed werk. Zij stimuleren kinderen om te gaan sporten en lid te worden van een sportvereniging. Uit de presentatie in de raadscommissie bleek het te werken. Meer beweging en minder vet zijn de doelstellingen. Dat is goed, maar er zou nog wel een doelstelling bij mogen. Zelfbeheersing speelt een belangrijke rol in sport. Accepteren van beslissingen van de scheidsrechter, direct stoppen als hij stop zegt,

omgaan met verlies en je strikt houden aan de regels in de omgang met je tegenstander, hoe boos je ook bent zijn zaken die je leert in sport. Of het nu voetbal, vechtsport of dammen is, het is altijd een oefening in zelfbeheersing. En dat is nu precies wat veel kinderen en jongeren missen.

 

Te korte lontjes verpesten het klimaat in de stad. Jongeren die zich niet houden aan de spelregels op straat zijn nauwelijks aan te spreken op hun gedrag. Veel jongeren hebben in hun opvoeding thuis niets meegekregen van zelfbeheersing. Nu zit er nog wel een dilemma in het inzetten van sport om te leren je te beheersen. Het zijn vaak de klierende jongeren die niet aan sport doen. En verplichten helpt niet. We hebben het zo nu en dan over heropvoeden, van kampen zelfs, maar niemand weet eigenlijk hoe je van een rotjong iemand maakt die op een verantwoorde manier met zijn vrijheid om kan gaan. Het leger en indtituten als Glenn Mills, breken je eigen willetje, maar zetten er discipline voor in de plaats. Dat is misschien zinvol in het leger of een organisatie, maar als je als vrij burger in de stad wordt losgelaten, heb je daar niets geleerd dat jou helpt om op eigen kracht de juiste beslissingen te nemen.

 

Als we een goede methode hebben gevonden om van jongeren die niet met hun vrijheid kunnen omgaan, vrije stedelingen te maken, hebben we het lek boven. De ouders doen het niet, het onderwijs kan het niet, jongerenwerkers kunnen het niet en de politie kan het niet. Tot we wat gevonden hebben zijn er maar twee keuzen als we van dat geklier af willen: of we sluiten ze op, of we lopen er niet langer met een boog omheen. En verder hopen we dat de sportverenigingen en de stichting Sportsupport een beetje helpen.