250 Kroket MarkthalWe hebben in Venetië, Barcelona en Amsterdam gezien wat er gebeurt als er teveel en vooral de verkeerde toeristen naar de stad komen. Dat moeten we in Rotterdam voorkomen. Voorlopig hebben we méér bezoekers nodig die gebruik maken van dezelfde grote stadsvoorzieningen die wij zelf gebruiken. En dan bedoel ik met ‘wij’ de stedelingen die er voor gekozen hebben om in het centrum te wonen om daar te genieten van de voorzieningen die de grote stad te bieden heeft: goede winkels en restaurants, uitgaansgelegenheden, musea, concerten, theater, festivals en evenementen. Ik zal proberen om met de volgende Gebiedscommissie Centrum een advies te formuleren.

Die voorzieningen kunnen niet bestaan zonder bezoekers van buiten. Als zij geld uitgeven in dezelfde gelegenheden die wij als centrumbewoners belangrijk vinden, dragen zij direct bij aan de levendige stad waarvan wij zelf willen genieten. Of die bezoekers bij particulieren slapen, in een hotel, of dat ze aan het eind van de dag de stad weer uitrijden, maakt niet uit. Bezoekers worden pas een probleem als het er teveel zijn of als zij geen positieve bijdrage leveren aan de levendigheid van de stad.

We moeten vooral alert zijn op voorzieningen die voor bewoners niet interessant zijn, maar speciaal voor toeristen worden ontwikkeld. Natuurlijk, ook die laatste dragen bij aan een gezonde economie en ze vormen geen probleem als ze buiten de binnenstad geconcentreerd zijn, maar zodra de binnenstad overgenomen wordt door bedrijven die eenzijdig op toeristen zijn gericht, begint de ergernis bij bewoners. Een nieuw toprestaurant is ook voor bewoners van belang, maar een reuzenrad naast de Markthal voegt niets toe.

De ‘verkeerde’ bezoekers zijn in de eerste plaats de mensen die naar Rotterdam komen om rotzooi te trappen of overlast te bezorgen door overmatig drank- en drugsgebruik. Maar ook groepsreizen met mensen die alleen voor de attracties komen en niet voor de stad, hebben een negatief effect op de stad als het er te veel worden. Je kunt het natuurlijk toeristen niet kwalijk nemen als zij alleen voor attracties komen en ook de ondernemers die binnen de beperkingen van de wet attracties ontwikkelen valt niets te verwijten. Maar het gemeentebestuur moet de ontwikkelen goed monitoren en op tijd ingrijpen als de city zich ontwikkelt naar een pretpark in plaats van een ‘lounge’ voor alle bewoners. Het vestigingsklimaat van een stad voor bedrijven wordt vooral bepaald door de vraag of hun personeel er graag wil wonen. Het is verstandig beleid om de bewoner maatgevend te laten zijn voor het beoordelen van ontwikkelingen. Een stad die goed is voor z’n bewoners, is ook een stad die aantrekkelijk is voor bezoekers die mee willen genieten van de stad.

We hebben als gebiedscommissie onlangs een advies uitgebracht over het evenementenbeleid. Als ik word gekozen in de nieuwe gebiedscommissie, wil ik in discussie met college en raad over een goed bezoekersbeleid voor Rotterdam. Maar eerst met jou. Ik hoor graag je commentaar zodat ik dat kan meenemen in mijn initiatief later dit jaar. Ik ben Kees de Gruiter en ik ben verkiesbaar voor de gebiedscommissie voor de VVD.