Als we minder CO2 in de atmosfeer willen, zijn er volgens de wetten van de logica maar twee methodes: Minder koolstof uit de diepte toevoegen aan de cyclus aan het aardoppervlak of koolstof onttrekken aan die cyclus. In geen van de scenario’s gaan de bronnen van fossiele brandstof dicht. Dat gebeurt pas als een alternatief goedkoper, betrouwbaar en wereldwijd toepasbaar is. Tot die tijd is het ondergronds opslaan van kooldioxide, met uitsluiting van alle andere inspanningen, de enige zinvolle methode.

Het gebruik van niet fossiele energiebronnen kan zinvol zijn om als land minder afhankelijk te zijn van energie-grootmachten, het kan soms ook zinvol zijn voor de reductie van fijnstof en stikstofoxide, maar voor de reductie van kooldioxide in de atmosfeer is het zinloos. Door de uitval van de vraag naar de uitgespaarde fossiele brandstof zal de prijs dalen waardoor fossiele energie binnen het bereik blijft van opkomende economieën die zich geen schone-handen-beleid kunnen permitteren.

 

CCS, Carbon Capture and Storage, kun je beschouwen als het vergiftigen van de bronnen. Door koolstof aan zuurstof te binden, maak je het waardeloos. Als we de bronnen vergiftigen, komt het omslagpunt waarop niet-fossiel goedkoper wordt sneller dichterbij. Tot dat moment moeten we dus ondergrondse energiedragers veranderen in waardeloze ondergrondse koolstofverbindingen.

 

Energie uit kolencentrales met 100% CCS is echt de enige weg die effectief voor een wereldwijde CO2 reductie zorgt. Als je biomassa toevoegt, wordt het een energievoorziening die per saldo een negatieve uitstoot heeft. Daar kan geen wind of zon tegenop. De kosten van CCS, in relatie tot de kosten van emissierechten zijn te hoog. Als we de opslag op de kosten van een kilowattuur die nu naar wind en zon gaat, afbouwen en besteden aan CCS-projecten op de Maasvlakte, is het lek boven en lever je als land een werkelijke bijdrage aan wereldwijde CO2 reductie. De voorsprong in technologie is bovendien een fantastisch exportproduct want het moment komt dat ook andere landen zien dat wind en zon wel helpt voor nationale cijfers, maar geen enkele invloed heeft op de grensoverschrijdende concentratie CO2 in de atmosfeer.