Geert Wilders overweegt om met zijn PVV de gemeenteraad van Rotterdam in te gaan. En dan wil hij zonder gedwongen verhuizingen in elke straat een maximum van 50% allochtonen. Dat zijn mensen die in het buitenland zijn geboren of van wie tenminste een van de ouders in het buitenland is geboren. Dat is de definitie. Met natuurlijk verloop en een slot op de straat voor nieuwe allochtonen moet je wel geduld hebben. Maar met geduld gaat het misschien ook wel vanzelf. De gastarbeiderskinderen die hier geboren zijn en met elkaar trouwen, krijgen kinderen die volgens de definitie niet langer allochtoon zijn. De meeste Surinaamse kindertjes die nu naar de basisschool gaan, zijn ook al uit de definitie gevallen: hun ouders zijn in Nederland geboren

Aan politici die problemen willen oplossen door aan de statistieken te sleutelen, heb je niets. Wilders heeft het over Islamieten, maar hij zegt niet wie dat zijn. Mensen die regelmatig naar de moskee gaan? De jongens en meisjes die de straat onveilig maken, gaan juist niet naar de moskee. Die zijn helemaal van God los, bij wijze van spreken. Ze respecteren God noch gebod. Wat wij in Rotterdam nodig hebben, zijn politici die de stad begrijpen en die komen met échte oplossingen.

 

Wij, de politici en de kiezers van de Tweede Kamer en de stad hebben in het verleden grote fouten gemaakt. We hebben veel te veel goedkope huizen gebouwd in Rotterdam waardoor de stad een armoedemagneet is geworden voor gelukzoekers uit de hele wereld. We hebben veel teveel mensen die kunnen werken een uitkering gegeven. We hebben niet geregeld dat gastarbeiders naar huis gaan als het werk er op zit. We hebben toegestaan dat gastarbeiders de rest van hun dorp leegtrouwden waardoor in de stad concentraties plattelanders ontstonden die niet weten hoe zij hun kinderen moeten opvoeden voor een toekomst in de grote stad. Dat zij immigranten werden, kun je hen niet kwalijk nemen. We hebben de mensen die succesvol waren de stad uitgestuurd door voor hen niet te bouwen en nu zitten we met een armoedereservaat waaraan je met participatie, integratie, educatie en emancipatie niets aan verandert omdat elk vrijgekomen plekje wordt ingenomen door een nieuwe arme.

 

We hebben nu behoefte aan politici die komen met oplossingen die werken:

·      een drastische vermindering van de goedkope woonvoorraad en bouwen voor mensen die carrière maken

·      niemand een bijstandsuitkering geven die kan werken

·      iedereen met rust laten die in zijn eigen inkomsten voorziet zonder de wet te overtreden

·      gericht optreden tegen individuen die niet met hun vrijheid kunnen omgaan en die ook daadwerkelijk van straat halen.

 

Wat Wilders wil, is het spreiden van de problemen over de hele stad, ook naar de wijken waar het nu nog goed gaat. En hij wil mensen hun vrijheid afnemen om zich te vestigen waar zij willen. Mijn zoon is een allochtoon want zijn moeder is Zweeds. Als hij wil terugverhuizen naar Rotterdam komt hij er niet meer in als de PVV aan de macht is. Of maakt meneer Wilders een rassenwetje met uitzonderingen?

Geert Wilders is natuurlijk niet de enige die van alles roept. Dat mag hij. Maar wat opvalt, is dat hij een snaar weet te raken waardoor hij veel kiezers trekt. En elke kiezer is een individu dat zelf een afweging maakt. Er zijn in Rotterdam blijkbaar heel veel mensen die kiezen voor partijen, links en rechts, die onze problemen niet oplossen. Het blijft een raadsel waarom mensen er voor kiezen om te blijven zwelgen in hun ergernis, terwijl er een partij is die problemen wél oplost: de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.